ŞEF DE SALĂ

Responsabilitatea postului

 • stabilește, în colaborare cu șeful de restaurant, sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine
 • instruiește lunar ospătarii cu privire la programul de fidelizare
 • completarea zilnică a pontajului, conform prezenței
 • înregistrarea facturilor de marfă în softul de gestiune
 • stabilește necesarul de materii prime și auxiliare, împreună cu bucătarul șef si barmanii

Cerinţele postului

 • abilități de lucru cu clienții
 • abilități de planificare și organizare
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională
 • cunoștiințe operare PC

Ofertă (bonusuri, beneficii)

 • salariu motivant
 • bonusuri și prime
 • asigurare medicală într-o rețea privată de sănătate
 • mediu de lucru dinamic

CV-urile se transmit prin e-mail: recrutare@sergiana.ro