floare_susRegulamentul oficial al campaniei TOMBOLA GRĂTARULUI

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei „TOMBOLA GRĂTARULUI” (denumită în continuare „Promoția”) este Sergiana Prodimpex SRL, cu sediul social în Brașov, Str.Sub Masa Mare nr. 618B, având Cod Unic de Înregistrare 6981790, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerţului din Bucureşti J08/3570/1994.

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.


ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania promoțională „TOMBOLA GRĂTARULUI” va fi organizată și se va desfășura în perioada 1 MAI – 15 MAI 2015 („Durata Promoției”), in magazinele:

1

Str. Griviţei nr. 38

MAG 2 GRIVIŢEI

2

Str. Zaharia Stancu nr. 1

MAG 3 CORESI

3

Str. Mureşenilor, nr. 27

MAG 4 MUREŞENILOR

4

Piaţa Tractorul

MAG 5 TRACTORUL

5

Piaţa Dacia

MAG 6 DACIA

6

Str. Pavilioanele CFR nr.1, Bloc 10

MAG 7 CRAITER

7

POIANA MĂRULUI, Str. Republicii nr. 339B

MAG 8 POIANA

8

Str. Nicolae Bălcescu nr. 64

MAG 9i PIAŢA STAR

9

RÂŞNOV, str. Caraiman nr. 1

MAG 10 RÂŞNOV

10

Str. Ioan Bogdan nr. 1

MAG 11 BARTOLOMEU

11

Str. Griviţei nr. 67

MAG 12 GRIVIŢEI

12

Str. Ciucaş nr. 14

MAG 13 ZĂRNEŞTI

13

Str. Viitorului nr. 68

MAG 14 SĂCELE

14

Mitropolit Ion Meţianu nr. 10

MAG 15 ZĂRNEŞTI

15

Str.Jepilor 4

MAG 16 JEPILOR

16

Piaţa Dacia

MAG 17 DACIA

17

RÂŞNOV, Str. Republicii nr. 18

MAG 18 RÂŞNOV PIAŢĂ

18

Str. Lămâiţei nr. 60

MAG 19 FLORILOR

19

Piaţa Astra

MAG 20 ASTRA

20

SIBIU, Str. Rusciorului nr.75

MAG 22 SIBIU

21

PREDEAL, Str. Mihail Săulescu nr. 12

MAG 24 PREDEAL

22

HĂRMAN, Str. Mihai Viteazu nr. 451

MAG 25 HĂRMAN

23

CODLEA, Str. Lungă nr. 122

MAG 26 CODLEA

24

CODLEA, Str. Muntişor nr. 12

MAG 27 CODLEA

25

CODLEA, Str. Freziei. Nr. 4

MAG 28 CODLEA

26

Magnolia Shopping Center, Str. Crişului nr.18

MAG 29 MAGNOLIA

27

Loc. BRAN, nr. 369

MAG 30 BRAN

28

MIERCUREA CIUC, Str. Lunca Mare F.N.

MAG K41 MIERCUREA CIUC – HARGHITA

29

BUCUREŞTI, Str. Sebastian nr. 88, sector 5

MAG K42 BUCUREŞTI

30

CÂMPULUNG, Str. Fraţii Goleşti nr. 22

MAG K43 CÂMPULUNG

31

CRAIOVA, Str. Tineretului nr.6 si 6A

MAG K44 CRAIOVA

32

BRAŞOV, Str. Calea Bucureşti nr. 112

MAG K45 BRAŞOV

33

DEVA, Str. Zarandului nr. 67

MAG K47 DEVA

34

CRAIOVA, Str. Calea Bucureşti nr. 369

MAG K48 CRAIOVA2

35

SIGHIŞOARA, Str. Mihai Viteazu

MAG K49 SIGHIŞOARA

36

ALBA, Calea Moţilor nr 120

MAG K52 ALBA

37

SEBEŞ, Str. Industriilor nr 2

MAG K53 SEBEŞ

38

FĂGĂRAŞ, str. Tudor Vladimirescu nr 85-87

MAG K54 FĂGĂRAŞ

39

SIBIU, Comuna Şelimbăr, sat Şelimbăr

MAG K55 SIBIU

40

HUNEDOARA, Str. Avram Iancu, nr. 9A

MAG K56 HUNEDOARA

41

CÂMPINA, Str. Nicolae Bălcescu nr. 46

MAG K57 CÂMPINA

42

SFÂNTU GHEORGHE, Str. Lunca Oltului

MAG K58 SFÂNTU GHE

43

CLUJ, str. Fabricii, nr. 12

MAG K59 CLUJ

44

TURDA, Calea Victoriei

MAG K60 TURDA

45

BUCUREŞTI, Str. Răcari nr. 5, sector 3

MAG K61 BUCUREŞTI

46

SLATINA, str. Nicolae Titulescu nr. 29

MAG K62 SLATINA

47

CLUJ, str. Câmpului, nr.9-19

MAG K63 CLUJ

48

TÂRGU MUREŞ, Str. Livezeni nr. 6A

MAG K64 TÂRGU MUREŞ
Tombola-1-Mai-2015-tmb

ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE
Mărcile și produsele participante la Promoție (denumite în cele ce urmează „Produsele Participante”) sunt: Sergiana Poiana Mărului – MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI POIANA MARULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAȚI PROASPEŢI, PASTĂ DE MICI  şi Ferma Honigberg Crenvurştilă – MUȘTAR CRENVURȘTILĂ WEEKEND-320GR.


ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Organizatorului, ai Sergiana Prodimpex SRL, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.


ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI
Promoția se desfășoară în perioada 01 MAI – 15 MAI 2015  și are următorul mecanism de participare:

  1. Participarea la campania promoţională “Tombola Grătarului” implică din partea clientului cumpărarea de minimum  25 lei din oricare din produsele Marca Sergiana (MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI POIANA MARULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAȚI PROASPEŢI, PASTĂ DE MICI  +un flacon mustar Ferma Honigberg Crenvurştilă – MUȘTAR CRENVURȘTILĂ WEEKEND-320GR.
  2. Clientul completeză talonul pus la dispoziţie de către  magazin şi îl depune in urna  special amenajată pentru Tombolă.
  3. Extragerea va avea loc în data de 16 mai şi 23 mai 2015, ora 10.00; In urma extragerilor, reprezentantul  fiecărui magazin in parte va informa  telefonic câştigătorul;

ART. 6. CONDIȚII DE VALIDARE
Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:
a.    Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
b.    Să se înscrie în concurs până la data de 15 MAI 2015 inclusiv; Talonul de partcipare trebuie să conțină următoarele informații referitoare la participanți: nume și prenume, telefon, Serie/nr. Buletin.
c.    Să completeze talonul corect și citeț cu datele prevăzute în Art. 5 din Regulament.


ART. 7. PREMIILE PROMOȚIEI
Prin tragerea la sorți din data de 16 MAI 2015 se vor oferi urmatoarele premii:

Premiile  pentru fiecare magazin:

Premiul 1. Set de ustensile pentru grătar;
Premiul 2. Bax pet de bere Ciucaş sau Bucegi
Premiul 3. Muştar Crenvurştilă pe săturate: 1 bax muştar

Prin tragerea la sorți din data de 23 mai 2015 se va oferi urmatorul premiu:
Premiul cel mare  un „ Gratar”


ART. 8. TRAGEREA LA SORȚI ȘI ACORDAREA PREMIILOR
Prima tragerea la sorți va avea loc pe data de 16 MAI  2015, ora 10:00, în incinta fiecărui magazin participant. În cadrul tragerii la sorți vor intra toate taloanele completate corect în perioada 01 MAI – 15 MAI 2015, din magazinele participante.
MECANISM: vor fi extrase din fiecare urnă a fiecărui magazin participant la tombolă câte 3 taloane câștigătoare plus 3 taloane de rezerva. Taloanele câștigătoare desemnează persoanele care intră în posesia celor trei premii:
Premiul 1. Set de ustensile pentru grătar;
Premiul 2. Bax pet de bere Ciucas sau Bucegi
Premiul 3. Muştar Crenvurştilă pe săturate: 1 bax muştar

A doua tragere la sorţi va avea loc în data de 23 mai 2015 în incinta magazinului din Piata Astra Brasov. În cadrul tragerii la sorți vor intra toate taloanele completate corect în perioada 01 MAI – 15 MAI 2015, din toate magazinele participante.
MECANISM: va fi extras din urnă 1 talon câștigător plus 3 taloane de rezerva. Talonul câștigător desemnează persoana care intră în posesia premiului cel mare:
Premiul cel mare un „Gratar”

În cazul în care unul dintre câștigători nu va putea fi contactat în cele 3 zile următoare tragerii la sorți, câștigătorul va fi invalidat și va fi contactată prima rezervă extrasă. Ciclul se repetă până la validarea unui câștigător.

Numele câștigătorilor prin tragere la sorți, precum și premiile acordate, vor fi făcute publice pe web site-ul www.sergianagrup.ro, si pe adresa de facebook http://www.facebook.com/sergianagroup  in maxim 15 zile lucrătoare de la data efectuării tragerii la sorți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la sorți, cu notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial.

Tragerea la sorți și acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte 3 salariati ai Organizatorului Promoției.

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi anunțați personal, telefonic, în maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor oferite prin tragere la sorți în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării premiului câștigat, obligatoriu numai cu copia după buletin.

Premiul se va ridica de la magazinul unde  s-au anuntat castigatorii. În cazul în care câștigătorul nu își ridică premiul în maxim 10 zile, acesta se va întoarce Organizatorului.


 Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.


Art. 10. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.


Art. 11. REGULAMENTUL PROMOȚIEI
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul www.sergianagrup.ro


Art. 12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

a.   după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b.   după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
c.   notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.


Art. 13. ÎNCETAREA PROMOȚIEI
Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.


ART. 14. PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ
În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârstă sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.


Art. 15. DIVERSE
Prin înscrierea la Promoție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa și imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularelor sau conținutului acestora.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru taloanele completate după data de 15 MAI 2015 inclusiv.

Contestațiile referitoare la Campania promotional “Tombola grătarului” se vor depune în termen de 7 zile lucrătoare de la data extragerii la sediul SC Sergiana Prodimpex SRL, str. Sub Masa Mare 618B, Com Poiana Mărului, Brașov.

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de tragere la sorți va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea contestației.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

floare_jos