floare_susRegulamentul oficial al campaniei TOMBOLA GRĂTARULUI în magazinele Kaufland
01 MAI – 31 MAI 2014


ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei „TOMBOLA GRĂTARULUI” (denumită în continuare „Promoția”) este Sergiana Prodimpex SRL, cu sediul social în Brașov, Str.Sub Masa Mare nr. 618B, având Cod Unic de Înregistrare 6981790, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerţului J08/3570/1994.

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania promoțională „TOMBOLA GRĂTARULUI” va fi organizată și se va desfășura în perioada 1 MAI – 31 MAI 2014 („Durata Promoției”), in magazinele:

1

MIERCUREA CIUC, Str. Lunca Mare F.N.

MAG K41 MIERCUREA CIUC – HARGHITA

2

BUCUREŞTI, Str. Sebastian nr. 88, sector 5

MAG K42 BUCUREŞTI

3

CÂMPULUNG, Str. Fraţii Goleşti nr. 22

MAG K43 CÂMPULUNG

4

CRAIOVA, Str. Tineretului nr.6 si 6A

MAG K44 CRAIOVA

5

BRAŞOV, Str. Calea Bucureşti nr. 112

MAG K45 BRAŞOV

6

DEVA, Str. Zarandului nr. 67

MAG K47 DEVA

7

CRAIOVA, Str. Calea Bucureşti nr. 369

MAG K48 CRAIOVA2

8

SIGHIŞOARA, Str. Mihai Viteazu

MAG K49 SIGHIŞOARA

9

ALBA, Calea Moţilor nr 120

MAG K52 ALBA

10

SEBEŞ, Str. Industriilor nr 2

MAG K53 SEBEŞ

11

FĂGĂRAŞ, str. Tudor Vladimirescu nr 85-87

MAG K54 FĂGĂRAŞ

12

SIBIU, Comuna Şelimbăr, sat Şelimbăr

MAG K55 SIBIU

13

HUNEDOARA, Str. Avram Iancu, nr. 9A

MAG K56 HUNEDOARA

14

CÂMPINA, Str. Nicolae Bălcescu nr. 46

MAG K57 CÂMPINA

15

SFÂNTU GHEORGHE, Str. Lunca Oltului

MAG K58 SFÂNTU GHE

16

CLUJ, str. Fabricii, nr. 12

MAG K59 CLUJ

17

TURDA, Calea Victoriei

MAG K60 TURDA

18

BUCUREŞTI, Str. Răcari nr. 5, sector 3

MAG K61 BUCUREŞTI

19

SLATINA, str. Nicolae Titulescu nr. 29

MAG K62 SLATINA

20

CLUJ, str. Câmpului, nr.9-19

MAG K63 CLUJ

21

TÂRGU MUREŞ, Str. Livezeni nr. 6A

MAG K64 TÂRGU MUREŞ

22

Magnolia Shopping Center, Str. Crişului nr.18

MAG 29 MAGNOLIA

ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

Mărcile și produsele participante la Promoție (denumite în cele ce urmează „Produsele Participante”) sunt: Sergiana Poiana Mărului – MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI ŞI REFRIGERAŢI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI/PROASPEŢI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI ALBI “BRATWURST”, CABANOS CRUD.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Organizatorului, ai Sergiana Prodimpex SRL, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Promoția se desfășoară în perioada 01 MAI – 31 MAI 2014  și are următorul mecanism de participare:

  1. Participarea la campania promoţională “Tombola Grătarului” implică din partea clientului cumpărarea de minim 30 LEI din oricare din produsele Marca Sergiana (MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI ŞI REFRIGERAŢI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI/PROASPEŢI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI ALBI “BRATWURST”, CABANOS CRUD).
  2. Clientul completeză talonul pus la dispoziţie de către  magazin şi îl depune in urna  special amenajată pentru Tombolă.
  3. Extragerea va avea loc în data de 31 mai, ora 10.00; In urma extragerii, reprezentantul  fiecărui magazin in parte va informa  telefonic câştigătorul;

ART. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca înscrierile să fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

a.     Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;

b.    Să se înscrie în concurs până la data de 31 MAI 2014, până în ora 9.30; Talonul de partcipare trebuie să conțină următoarele informații referitoare la participanți: nume și prenume, telefon, Serie/nr. Buletin, nr. Bon casa, magazin.

c.     Să completeze talonul corect și citeț cu datele prevăzute în Art. 5 din Regulament.

ART. 7. PREMIILE PROMOȚIEI

Prin tragerea la sorți din data de 31 MAI 2014 se va oferi urmatorul premiu:

Premiile  pentru fiecare magazin:

Premiul: Bunătăţuri Sergiana pentru grătar; Conţinut pachet cu bunătăţuri/ magazin :( o caserolă mică  Mici ( ½ kg), o caserolă Cârnaţi pentru grătar congelaţi, o caserolă Cârnăciori pentru grătar congelaţi, 1 pachet Cârnaţi albi „ Bratwurst”, ½ kg Cabanos crud)

 ART. 8. TRAGEREA LA SORȚI ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sorți va avea loc pe data de 31 MAI  2014, ora 10:00, în incinta fiecărui magazin participant. În cadrul tragerii la sorți vor intra toate taloanele completate corect în perioada 01 MAI – 30 MAI 2014, din magazinele participante.

MECANISM: va fi extras din urnă 1 talon câștigător plus 3 taloane de rezerva. Talonul câștigător desemnează persoana care intră în posesia premiului:

Premiul: Bunătăţuri Sergiana pentru grătar; Conţinut pachet cu bunătăţuri/ magazin :( o caserolă mică  Mici ( ½ kg), o caserolă Cârnaţi pentru grătar congelaţi, o caserolă Cârnăciori pentru grătar congelaţi, 1 pachet Cârnaţi albi „ Bratwurst”, ½ kg Cabanos crud)

În cazul în care unul dintre câștigători nu va putea fi contactat în cele 3 zile următoare tragerii la sorți, se va trimite o notificare prin poștă, urmând ca în termen de 7 zile de la expedierea scrisorii, câștigătorul să contacteze Organizatorul. Dacă și acest termen este depășit, câștigătorul va fi invalidat și va fi contactată prima rezervă extrasă. Ciclul se repetă până la validarea unui câștigător.

Numele câștigătorilor prin tragere la sorți, precum și premiile acordate, vor fi făcute publice pe web site-ul www.sergianagrup.ro, si pe adresa de facebook http://www.facebook.com/sergianagroup  in maxim 15 zile lucrătoare de la data efectuării tragerii la sorți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la sorți, cu notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiilor anunțate inițial.

Tragerea la sorți și acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte 3 salariati ai Organizatorului Promoției.

Câștigătorii premiilor oferite prin tragere la sorți vor fi anunțați personal, telefonic, în maxim 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. În cazul în care un câștigător nu poate fi anunțat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite), Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor oferite prin tragere la sorți în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării premiului câștigat, obligatoriu numai cu copia după buletin.

Premiul se va ridica de la magazinul unde  s-au anuntat castigatorii. În cazul în care câștigătorul nu își ridică premiul în maxim 10 zile, acesta se va întoarce Organizatorului.

 Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

Art. 10. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 11. REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul www.sergianagrup.ro

Art. 12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Participarea la Promoție implică acceptarea expresă a participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Organizator în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Promoției și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date:

a.   după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b.    după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c.     notificarea către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;

În vederea exercitării drepturilor sus menționate, Persoana vizată poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creată, va aduce la cunoștință drepturile conforme legii 677/2001.

Art. 13. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

  

ART. 14. PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârstă sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

Art. 15. DIVERSE

Prin înscrierea la Promoție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa și imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularelor sau conținutului acestora.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru taloanele completate după data de 31 MAI 2014 inclusiv.

Contestațiile referitoare la Campania promotional “Tombola grătarului” se vor depune în termen de 7 zile lucrătoare de la data extragerii la sediul SC Sergiana Prodimpex SRL, str. Mihail Kogălniceanu nr. 15, Brașov.

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contestației, procedura de tragere la sorți va fi reluată la o dată ce va fi făcută publică în cel mai scurt timp de la admiterea contestației.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

floare_jos