floare_susRegulamentul oficial al campaniei SERGIANA DESCHIDE SEZONUL GRĂTARELOR – MAI 2016

Stimaţi Clienţi,

În permanenţă suntem preocupaţi să menţinem standardele de calitate care ne-au adus în atenţia dumneavoastră. Întotdeauna încercăm să dezvoltăm relaţii care să ne ajute să aflăm reacţiile dumneavoastră în relaţie cu serviciile şi produsele noastre.

Preţuim părererea dumneavoastră şi ne-am propus să vă răsplătim întotdeauna pentru că reveniţi în restaurantele noastre.

De aceea vom reformula sistemul de discount oferit prin cardurile Sergiana Grup, pentru că ne dorim un sistem funcţional 100% şi care să ţină cont de mesajele primite de la dumneavoastră pe această temă.

Această modificare suspendă pentru o perioadă programul informatizat, din data de 17.06.2016, iar pentru informaţii privind reluarea acestuia, vă rugăm sa verificaţi informaţiile postate pe site-ul nostru www.sergianagrup.ro

Apelăm pe această cale la înţelegerea dumneavoastră reamintindu-vă că această măsură se înscrie în regulamentul stabilit pentru Programul CARD DE FIDELITATE şi respectă legislaţia în vigoare privind raportul dintre emitent şi beneficiarul unui astfel de card.

Vă mulţumim!

Departamentul Administrativ

SERGIANA dă Startul Grătarelor

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “SERGIANA DESCHIDE SEZONUL GRĂTARELOR” (denumită în continuare „Promoția”) este Sergiana Prodimpex SRL, cu sediul social în Brașov, Str.Sub Masa Mare nr. 618B, având Cod Unic de Înregistrare 6981790, atribut fiscal RO, număr de ordine în Registrul Comerţului  J08/3570/1994.

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania promoțională “SERGIANA DESCHIDE SEZONUL GRĂTARELOR” va fi organizată și se va desfășura în perioada 1 MAI – 31 MAI 2016 – în limita lozurilor disponibie! („Durata Promoției”), in magazinele:

1

Str. Griviţei nr. 38

MAG 2 GRIVIŢEI

2

Str. Zaharia Stancu nr. 1

MAG 3 CORESI

3

Str. Mureşenilor, nr. 27

MAG 4 MUREŞENILOR

4

Piaţa Tractorul

MAG 5 TRACTORUL

5

Piaţa Dacia

MAG 6 DACIA

6

Str. Pavilioanele CFR nr.1, Bloc 10

MAG 7 CRAITER

7

POIANA MĂRULUI, Str. Republicii nr. 339B

MAG 8 POIANA

8

Str. Nicolae Bălcescu nr. 64

MAG 9i PIAŢA STAR

9

RÂŞNOV, str. Caraiman nr. 1

MAG 10 RÂŞNOV

10

Str. Ioan Bogdan nr. 1

MAG 11 BARTOLOMEU

11

Str. Griviţei nr. 67

MAG 12 GRIVIŢEI

12

Str. Ciucaş nr. 14

MAG 13 ZĂRNEŞTI

13

Str. Viitorului nr. 68

MAG 14 SĂCELE

14

Mitropolit Ion Meţianu nr. 10

MAG 15 ZĂRNEŞTI

15

Piaţa Dacia

MAG 17 DACIA

16

RÂŞNOV, Str. Republicii nr. 18

MAG 18 RÂŞNOV PIAŢĂ

17

Str. Lămâiţei nr. 60

MAG 19 FLORILOR

18

Piaţa Astra

MAG 20 ASTRA

19

SIBIU, Str. Rusciorului nr.75

MAG 22 SIBIU

20

PREDEAL, Str. Mihail Săulescu nr. 12

MAG 24 PREDEAL

21

CODLEA, Str. Lungă nr. 122

MAG 26 CODLEA

22

CODLEA, Str. Muntişor nr. 12

MAG 27 CODLEA

23

CODLEA, Str. Freziei. Nr. 4

MAG 28 CODLEA

24

Magnolia Shopping Center, Str. Crişului nr.18

MAG 29 MAGNOLIA

25

Loc. BRAN, nr. 369

MAG 30 BRAN

26

MIERCUREA CIUC, Str. Lunca Mare F.N.

MAG K41 MIERCUREA CIUC
HARGHITA

27

BUCUREŞTI, Str. Sebastian nr. 88, sector 5

MAG K42 BUCUREŞTI

28

CÂMPULUNG, Str. Fraţii Goleşti nr. 22

MAG K43 CÂMPULUNG

29

CRAIOVA, Str. Tineretului nr.6 si 6A

MAG K44 CRAIOVA

30

BRAŞOV, Str. Calea Bucureşti nr. 112

MAG K45 BRAŞOV

31

DEVA, Str. Zarandului nr. 67

MAG K47 DEVA

32

CRAIOVA, Str. Calea Bucureşti nr. 369

MAG K48 CRAIOVA2

33

SIGHIŞOARA, Str. Mihai Viteazu

MAG K49 SIGHIŞOARA

34

ALBA, Calea Moţilor nr 120

MAG K52 ALBA

35

SEBEŞ, Str. Industriilor nr 2

MAG K53 SEBEŞ

36

FĂGĂRAŞ, str. Tudor Vladimirescu nr 85-87

MAG K54 FĂGĂRAŞ

37

SIBIU, Comuna Şelimbăr, sat Şelimbăr

MAG K55 SIBIU

38

HUNEDOARA, Str. Avram Iancu, nr. 9A

MAG K56 HUNEDOARA

39

CÂMPINA, Str. Nicolae Bălcescu nr. 46

MAG K57 CÂMPINA

40

SFÂNTU GHEORGHE, Str. Lunca Oltului

MAG K58 SFÂNTU GHE

41

CLUJ, str. Fabricii, nr. 12

MAG K59 CLUJ

42

TURDA, Calea Victoriei

MAG K60 TURDA

43

BUCUREŞTI, Str. Răcari nr. 5, sector 3

MAG K61 BUCUREŞTI

44

SLATINA, str. Nicolae Titulescu nr. 29

MAG K62 SLATINA

45

CLUJ, str. Câmpului, nr.9-19

MAG K63 CLUJ

46

TÂRGU MUREŞ, Str. Livezeni nr. 6A

MAG K64 TÂRGU MUREŞ

47

SIBIU, str. Alba Iulia nr.40

MAG K65 SIBIU

48

FĂGĂRAŞ, Str. Negoiu nr. 125

MAG FĂGĂRAŞ

 

ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

Mărcile și produsele participante la Promoție (denumite în cele ce urmează „Produsele Participante”) sunt: Sergiana Poiana Mărului – MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI/PROASPEŢI 9/18, PASTĂ DE MICI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI POIANA MARULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAȚI PROASPEŢI.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Organizatorului, ai Sergiana Prodimpex SRL, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Promoția se desfășoară în perioada 01 MAI – 31 MAI 2016 (în limita lozurilor disponibie)  și are următorul mecanism de participare:

  1. Participarea la campania promoţională SERGIANA DESCHIDE SEZONUL GRĂTARELOR implică din partea clientului cumpărarea a minim două produse marca Sergiana pentru gratar (MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI/PROASPEŢI 9/18, PASTĂ DE MICI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI POIANA MĂRULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAŢI PROASPEŢI)
  2. Clientul primește de la vânzătoarea Sergiana un loz răzuibil.
  3. In cazul în care lozul este câştigător clientul primeşte premiul pe loc în magazin sau in maxim 5 zile de la câştig.

ART. 6. PREMIILE PROMOȚIEI

Promoţia SERGIANA DESCHIDE SEZONUL GRĂTARELOR   are următoarele premii:

Premiile  pentru fiecare magazin:

–       15 buc. – doze cu bere
–       3 buc.  – umbrele
–       5 buc.  – sticle cu vin
–       1 buc.  – perna de calatorie
–       1 buc.  – cana termo
–       4 buc.  – caserole mititei congelati
–       30 buc.  – buc pasta de ficat
–       2 buc.  – cârnaţi Poiana Mărului
–       2 buc.  – ficat porc congelat
–       1 buc.  – talon saptamanal pentru tot sezonul (1 caserola mici congelat i+ 1 caserola carnati congelati)

Art. 7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

Art. 8. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 9. REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul www.sergianagrup.ro

Art. 10. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

 

ART. 11. PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârstă sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

Art. 12. DIVERSE

Prin înscrierea la Promoție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa și imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.

Contestațiile referitoare la Campania promotionala “Sergiana deschide sezonul grătarelor” se vor depune în termen de 7 zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei la sediul SC Sergiana Prodimpex SRL, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, Brașov.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE
Mărcile și produsele participante la Promoție (denumite în cele ce urmează „Produsele Participante”) sunt: Sergiana Poiana Mărului – MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI/PROASPEŢI 9/18, PASTĂ DE MICI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI POIANA MARULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAȚI PROASPEŢI.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Promoție are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând angajații Organizatorului, ai Sergiana Prodimpex SRL, precum și soțul/soția și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI
Promoția se desfășoară în perioada 01 MAI – 31 MAI 2016 (în limita lozurilor disponibie) și are următorul mecanism de participare:
1. Participarea la campania promoţională “SERGIANA DESCHIDE SEZONUL GRĂTARELOR” implică din partea clientului cumpărarea a minim două produse marca Sergiana pentru gratar (MITITEI PENTRU GRĂTAR CONGELAŢI/PROASPEŢI 9/18, PASTĂ DE MICI, CÂRNAȚI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNĂCIORI PENTRU GRĂTAR CONGELAȚI, CÂRNAŢI POIANA MĂRULUI, CABANOS CRUD, CÂRNAŢI PROASPEŢI)
2. Clientul primește de la vânzătoarea Sergiana un loz răzuibil.
3. In cazul în care lozul este câştigător clientul primeşte premiul pe loc în magazin sau in maxim 5 zile de la câştig.

ART. 6. PREMIILE PROMOȚIEI
Promoţia “SERGIANA DESCHIDE SEZONUL GRĂTARELOR” are următoarele premii:
Premiile pentru fiecare magazin:
– 15 buc. – doze cu bere
– 3 buc. – umbrele
– 5 buc. – sticle cu vin
– 1 buc. – perna de calatorie
– 1 buc. – cana termo
– 4 buc. – caserole mititei congelati
– 30 buc. – buc pasta de ficat
– 2 buc. – cârnaţi Poiana Mărului
– 2 buc. – ficat porc congelat
– 1 buc. – talon saptamanal pentru tot sezonul (1 caserola mici congelat i+ 1 caserola carnati congelati)

Art. 7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

Art. 8. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 9. REGULAMENTUL PROMOȚIEI
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe web-site-ul www.sergianagrup.ro

Art. 10. ÎNCETAREA PROMOȚIEI
Prezenta Promoție poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

ART. 11. PARTICIPANȚI MINORI ȘI PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ
În cazul în care câștigătorul unui premiu este minor (cu vârstă sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

Art. 12. DIVERSE
Prin înscrierea la Promoție, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și imaginea premiului câștigat să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți. Pentru alte date cu caracter personal, precum adresa și imaginea câștigătorilor, Organizatorul va solicita persoanei vizate consimțământul liber pe care aceasta și-l poate retrage în orice moment, fără să sufere prejudicii.
În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă.
Contestațiile referitoare la Campania promotionala “Sergiana deschide sezonul grătarelor” se vor depune în termen de 7 zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei la sediul SC Sergiana Prodimpex SRL, str. Mihail Kogalniceanu nr. 15, Brașov.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.
Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament Oficial.

floare_jos