floare_susRegulament concurs – “100% Black Angus″

 1. Organizator:

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “100% Black Angus″este Sergiana ProdImpex SRL, cu sediul social în localitatea Poiana Mărului, str. Sub Masa Mare nr. 618B, judeţul Brașov.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

 1. Locul de desfășurare a concursului:

Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal . Pentru a participa la acest concurs este necesar să aveți cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresă de e-mail validă și nume/prenume reale.

 1. Perioada de desfășurare a concursului:

Concursul “100% Black Angus″,  se desfășoară în perioada 04.08.2017 – 10.09.2017, orele 20:00.

Câștigătorul va fi desemnat în data de 11.09.2017, cu ajutorul programului Random.org.

Câștigătorul va fi anunțat în cursul zilei de 11.09.2017, pe pagina de Facebook www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal. De asemenea, câștigătorul va primi un mesaj de înștiințare pe Facebook din partea Sergiana ProdImpex SRL.

 1. Înscrierea în concurs:

Concursul “100% Black Angus″ se desfășoară pe pagina Facebook www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie:

 1. Să dețină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume/prenume reale;
 2. Să acceseze pagina de Facebook www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal;
 3. Să distribuie (share) public afișul de concurs pe peretele personal.
 4. Să se înscrie în concurs prin publicarea unui comentariu însoţit de o fotografie în care să fie vizibil cel puţin un produs din categoriile aflate în concurs şi o etichetă de produs (mici şi /sau hamburgeri din vită Black Angus “Sergiana Poiana Mărului”) pe www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal, la postarea cu concursul.

Vor fi șterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violență sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a celor care nu respectă cerințele concursului.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi acest lucru ulterior cu acte de identitate.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul și prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament și consideră orice date cu privire la participant, adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 1. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de sex, naționalitate sau religie.

 1. Desemnarea câștigătorilor:

Va fi desemnat câștigător concurentul care a distribuit public afișul de concurs pe peretele personal, a lăsat un comentariu la postare și a fost ales prin intermediul Random.org.

Rezultatele concursului vor fi afișate pe data de 11.09.2017 pe pagina www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal. Câștigătorul va primi un mesaj de înștiințare pe Facebook din partea Sergiana ProdImpex SRL în maxim 24h de la afișarea rezultatelor.

Pentru a putea intra în posesia premiilor, câștigătorul va comunica organizatorului datele personale în vederea eliberării unui proces verbal și se va prezenta cu un act de identitate la unul dintre punctele de vânzare Sergiana Poiana Mărului (magazin sau stand) sau în faţa unui reprezentant zonal al S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L..

Dacă persoana declarată câștigătoare nu ridică premiul şi procesul verbal în termen de maximum 5 zile de la data afișării rezultatului concursului, se va extrage un alt câştigător.

 1. Premiul:

Premiul acordat constă în 12 caserole de mici  din carne de vită Black Angus (12 caserole x 9 buc/pax = 108 mici) și se acordă unui singur câștigător.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

Premiul va fi ridicat personal de către căștigător, prin prezentarea la unul dintre punctele de vânzare Sergiana Poiana Mărului (magazin sau stand) sau în faţa unui reprezentant zonal al S.C. Sergiana Prodimpex S.R.L., modalitatea fiind de comun acord stabilită cu organizatorul.

 1. Protecția datelor personale:

Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui concurs.

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant își da acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fară a se limita la: nume/prenume, vârsta, ocupația, nr. de telefon, adresa e-mail, orașul din care provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigătorilor și le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive intemeiate și legate de situația personală.

Participanții la concurs vor fi inștiințați cu privire la drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

Participanții au dreptul să solicite Organizatorului, modificarea, actualizarea datelor personale sau ștergerea acestora în conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificarile și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

 1. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licențios sau indecent.

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge postări ce lezează imaginea Sergiana ProdImpex SRL sau a concurenților înscriși, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conținutul generat și pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acțiune.

 1. Regulamentul concursului:

Regulamentul concursului este disponibil pe pagina www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în masura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării modificărilor pe pagina www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor acorda.

 1. Contact:

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să vă adresați echipei de organizare prin mesaj privat pe www.facebook.com/sergianapoianamarului.bunataturidinardeal.

floare_jos