floare_susPolitica de mediu SC SERGIANA PRODIMPEX SRL

Furnizarea de produse din carne de calitate superioară nu este singurul obiectiv al SC SERGIANA PRODIMPEX SRL. Un alt obiectiv la fel de important este protejarea mediului. În acest sens, societatea noastre urmărește ca toate activitățile întreprinse să aibă un impact minim asupra factorilor de mediu, ghidându-ne după cerințele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Brașov, prevăzute în autorizațiile acordate și respectând legislația şi reglementările de mediu în vigoare.
Printre activitățile pe care le efectuăm în acest scop se numără:

De asemenea societatea noastră a realizat investiții în ceea ce privește:

În situațiile în care este identificată posibilitatea producerii unei poluări a apei sau fenomenul în sine, se va anunța de urgență conducerea unității și Sistemul de Gospodărire a Apelor teritorial, iar comitetul desemnat, conform Planului de prevenire și combatere a poluării accidentale, va acționa în vederea eliminării pericolului.
Un factor important în realizarea acestor obiective este omul, de aceea atenția conducerii unității se îndreaptă spre conştientizarea întregului personal al societătii privind importanţa protecţiei mediului.
Fabrica de preparate din carne, de la Poiana Mărului, este înconjurată de natură. În incinta unității sunt cuprinși aproximativ 100m2 de pajiște, iar la exterior se învecinează cu păduri, pajiști și livezi.

floare_jos