HOSTESS

Responsabilitatea postului

  • întâmpină şi conduce la masă clienţii restaurantului
  • efectuează rezervările telefonice/on-line
  • gestionează nemulţumirile clienţilor legate de rezervări sau timpul de aşteptare

Cerinţele postului

  • atitudine pozitivă şi aptitudini de comunicare
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză)
  • atenţie la detalii
  • tact şi diplomaţie

Ofertă (bonusuri, beneficii)

  • salariu fix
  • asigurare medicală într-o reţea medicală privată
  • mediu de lucru dinamic

CV-urile se transmit prin e-mail: recrutare@sergiana.ro