FACTURIST

Responsabilitățile postului

  • Preia comenzile clienților
  • Centralizează și emite facturi, respectând comenzile fiecărui client în parte

Cerințele postului

  • Domiciliul stabil în zona localităților Poiana Mărului, Șinca, Zărnești, Râșnov, Cristian, Vulcan, Mina 1 Mai, Holbav, Codlea

Ofertă

  • Salariu fix
  • Bonuri de masă
  • Card de sănătate într-o rețea privată
  • Asigurarea/decontarea transportului

CV-urile se transmit prin e-mail: recrutare@sergiana.ro