floare_susEuropig

Europig SercaiaSursa de materie primă pentru unităţile Grupului Sergiana este complexul propriu de creştere şi îngrăşare a porcilor, EUROPIG S.A., situat la 55 km de Braşov, în comuna Şercaia. Complexul ocupă o suprafaţă de 22 de hectare, însumând 32 de hale cu o capacitate totală ce depăşeşte 50.000 de capete/an. Complexul Europig include o fabrică de nutreţuri concentrate şi un abator de sacrificare pentru porci şi bovine.

Fabrica de nutreţuri concentrate produce întregul volum de nutreţuri utilizat în alimentaţia porcilor din complex. Europig, achiziţionează de pe piaţa naţională produse cerealiere pe care le îmbunătăţeşte prin aport de vitamine şi minerale până la 10%. Capacitatea de producţie a fabricii de nutreţuri este de 80 de tone / zi.

Abatorul a fost pus în funcţiune în 2005 şi înglobează investiţii de peste 3,5 milioane de Euro, fiind construit şi dotat conform normelor UE. Consecinţa directă a acestor investiţii este licenţa de export obţinută de Europig.

Preocuparea pentru creşterea performanţelor productive şi reproductive a porcilor s-a materializat în creearea unui sector distinct de hibridare genetică. Activitatea acestui sector constă în selecţia reproducătorilor cu performanţe genetice şi controlarea încrucişărilor.

După mai bine de un an de selectare a furnizorilor de material genetic cu performanţe înalte, am identificat sursa de reproducători adaptabili la condiţiile din România şi am conturat traseul de dezvoltare a acestei activităţi. În anul 2002, Europig a demarat importurile de animale cu înalte performanţe genetice din Uniunea Europeană, cu predilecţie din nucleul UPB Spania.

Structura fermei de hibridare genetică din Complexul Europig cuprinde 4 hale: maternitatea, sectorul de creştere, sectorul de gestaţie şi montă şi unitatea de testare.

Rezultatele investiţiilor în acest domeniu se regăsesc în creşterea performanţelor animalelor din fermă. În anul 2000, procesul de creştere pentru un porc însuma 220 de zile, de la naştere, iar procentul de grăsime era de 24% pe carcasă. În Mai 2003, procesul de creştere ajungea la 180 de zile, iar conţinutul de grăsime pe carcasă este de 12 – 14 %. În prezent, acest procent se situează între 10 – 12% din masa corporală.
În primul trimestru al anului 2008, ferma Complexului Europig a intrat într-o nouă etapă de modernizare. Volumul noilor investiţii se situează la nivelul a 893.000,00 euro, proiectul desfăşurându-se în cadrul Programului SAPARD – în condiţiile în care contribuţia proprie va reprezenta cel puţin 50% din acest cuantum. Scopul propus este retehnologizarea întregului proces de creştere şi îngrăşare a porcilor în vederea creşterii indicatorilor de bunăstare a animalelor, scăderea costurilor energetice şi armonizarea cu normele moderne de protecţie a mediului.

Două detalii semnificative pentru evoluţia Europig:

2001 – capitalul social ajungea la 8,304 miliarde de lei vechi, indicele de creştere în raport cu capitalul iniţial fiind, după 13 luni de funcţionare, de 510%!

1999 – Europig a început activitatea în 4 hale închiriate ce aparţineau vechii ferme suin din Şercaia. În aproximativ 2 ani a ajuns să preia întreaga structură, iar în alţi 6 să o dezvolte la nivelul actual.

EUROPIG S.A.
Loc. Şercaia, Str Câmpului 1,
Judeţul BRASOV
RO 12477349; J/08/814/1999
Tel/fax: 0268 245929

EuropigEuropigEuropigEuropigEuropig

floare_jos